TB kifizetőhelyi ügyintézés

 
TB kifizetőhelyi ügyintézésre van szükség, ha a foglalkoztatónál a biztosítottak létszáma eléri vagy meghaladja a 100 főt.

 

 Kifizetőhelyi feladatok:
 • a biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása
 • az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti kérelmek elbírálása, az ellátások folyósítása,
 • az üzemi baleset, valamint a foglalkozási megbetegedés elbírálása, a baleseti táppénz iránti igények elbírálása, az ellátások folyósítása,
 • a kifizetett egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz, valamint a táppénz-hozzájárulás kiszámítása és az E. Alap felé történő elszámolása,          adatszolgáltatások teljesítése,
 • az passzív jogon igényelt ellátások megállapítása, folyósítása, elszámolása és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése
 • a megállapított és folyósított ellátásokról az által előírt formában nyomtatványok, nyilvántartások vezetése,
 • az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok megkérése, illetve más szervek részére adatok szolgáltatása,
 • havi és negyedéves statisztikai adatszolgáltatás,
 • jogalap nélkül felvett ellátások esetén - határozat kiadásával - a visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a visszafizetett ellátások E. Alap felé történő elszámolása,
 • a biztosítottat - kérésére - tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról, illetve a kiszámított ellátás összegéről,
 • mindazon feladatok elvégzése, amelyeket jogszabály a kifizetőhely részére előír.

 

 

TB kifizetőhelyi ügyintézés Székesfehérvár